Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní pojmy:

V této sekci nejprve objasním několiv základních, ale také velice zásadních záležitosí, bez kterých se prostě neobejdeme. Takže nejdřív několik pojmů:

V tomto článku hovořím o bindování , ve skutečnosti se však jedná o různé úpravy Cska, které ovlivňují jisté vlatnosti hry tak, jak si přejete. Mnoho věci, které se dají upravit bindováním pomocí normálního menu "option" ve hře samé prostě nezměníte. Celý článek se tedy točí kolem povolených úprav hry.

K bindování se dá přistupovat několika způsoby, všechny prozkoumané nemám, budu popisovat jen to, co mám sám odzkoušené a funguje mi.

K bindování se používají takzvané konfigurační soubory (poznáte je tak, že mají příponu .cfg). Právě díky zásahům a úpravám těchto souborů se dají ovlivňovat běh a vlastnosti hry samotné. Hlavním důležitým souborem je config.cfg , který najdete v adresáři cstrike. Záleží tedy, kde na disku máte Csko nainstalované, u mě je to C:\games\CS1.6\cstrike a přesně zde najdu uvedený config.cfg. Od tohoto souboru se vše další bude odvíjet. Protože hra samotná tento soubor při každém spuštění přepisuje, není vhodné jej upravovat, protože by to bylo vlastně k ničemu. Proto v adresáři cstrike vytvoříme nový soubor, který pojmenujeme userconfig.cfg a uložíme. Právě userconfig.cfg budeme používat k editaci. Ještě otevřete config.cfg v poznámkovém bloku a ujistěte se, že na konci obsahuje následující řádku, pokud ne, tak ji doplňte a uložte:

exec userconfig.cfg

Tato instrukce říká hře, že při každém spuštění Cska hra otevře zároveň i soubor userconfig.cfg a bude se řídit instrukcemi, které do něj budeme doplňovat. Takže v tuto chvíli bychom měli mít založený prázdný soubor userconfig.cfg a editovaný config.cfg, na jehož konci musí být výše napsaný příkaz. Tímto máme připravenou půdu pro začátek. A teď další pojmy:

    Bind
  • Bind znamená přirazení jisté funkce (nebo také skriptu) nějaké klávese. V praxi jeho použití vypadá následovně:
  • Bind "klávesa" "příkaz" (samozřejmě níže bude hafo příkladů, tohle jen aby bylo jasno)
    Alias
  • Alias je jistý příkaz nebo sekvence (posloupnost) příkazů, které jsou nadefinovány buď hrou samotnou, nebo uživatelem. Aliasy vytváříme následovně:
  • Alias "název aliasu" "posloupnost příkazů"
  • Pokud tedy dále budu mluvit o bindech, jedná se o přiřazování funkcí/aliasů přesně daným klávesám, aliasy jsou jednotlivé sekvence příkazů, které si sami tvoříme. Všechny vytvořené příkazy (tedy jak bindy tak aliasy) budeme zapisovat do souboru userconfig.cfg. Toť jen aby bylo trochu více jasno :o)

Základní bindy

Skripta jsou kombinací aliasů a bindů dohromady a vytváří tak složitější nástroje na využití některých funkcí a vlastností hry. Nyní již zkusíme vytvořit nějaké jednoduché bindy

Nejprve se vrhneme na úplné základy, jejich pochopení je ale nezbytné proto být schopen pak dělat věci mnohem (a mnohem) složizější.

Úplným základem (kterým jsem začínal i já) je to, když se vám při stisku nějaké klávesy zobrazí nějaká hláška. Jdeme na to:

Dejme tomu, že chceme například ošéfovat to, aby, když zmáčkneme klávesu "k" se na obrazovce objevila hláška "ahoj". Postup je následovný: Otevřete userconfig.cfg pro editaci a hned do prvního řádku pište následující příkaz:

Bind "k" "say ahoj"

Co se stane: klávese k přiřadíte pomocí příkazu "bind" funkci, kterou je v tomto případě "ahoj". Pokud userconfig.cfg uložíte a spustíte hru, při zmáčknutí klávesy k se opravdu na obrazovce objeví, jako když klasicky napíšete "ahoj". Jak prosté, že: :o) (Pokud se nic neděje, ujistěte se, že na klávese k není jiná funkce, popřípadě, že jste opravdu postupovali podle výše zmíněných instrukcí. Chyba je 100%ně na vaší straně :o)

Příkaz say je jeden z příkazů přímo nadefinovaných hrou. Takových příkazů je opravdu mnoho a ke všemu v bindování je budeme používat. Jak jste si mohli všimnout, zmíněné "ahoj" se zobrazí opravdu všem, ale samozřejmě není vůbec problém udělat vše tak, aby se daná hláška zobrazovala pouze členům vašeho týmu, postupujeme velice obdobně:

Bind "k" "say_team ahoj"

Je evidentní, že záleží pouze na zvoleném příkazu, zatímco příkaz say zobrazí hlášku všem, say_team pouze vašemu týmu. Ovšem abychom to trochu zamotali a zapojili skripta, příkaz jako je say si můžete klidně naskriptovat sami. K tomu využijeme výše zmíněný alias:

Alias rekni_ahoj "say ahoj"

Právě vytvořili alias , se kterým můžeme pracovat dál a to následovně:

Bind "k" "rekni_ahoj" (klávese k přiřazujeme příkaz rekni_ahoj, který jsme nadefinovali výše, funguje jako klasický příkaz say ahoj)

Do userconfigu tedy napíšeme obě řádky následujícím způsobem a efekt je stejný:

Alias rekni_ahoj "say ahoj"
Bind "k" "rekni_ahoj"

Toto je opravdový základ, ale i to již můžeme prakticky využít při hraní CS: můžeme si například nabidovat na klávesy hlášku hráčům svého týmu, na kterém bombovišti se nepřítel nachází. Vše je jednoduché, do userconfigu jen píšeme:

Bind "k" "say_team >>>A<<<, nepritel na A"
Bind "l" "say_team >>>B<<<, nepritel na B"

Když tedy zmáčknete k, vyhodí to hlášku, že jsou na A, když zmáčknete l, tým se dozví, že nepřítel je na B :o) Toto je tedy praktická ukázka bindu - tedy přiřazení funkce nějaké klávese.

Nakupovací skripta:

Samozřejmě, klávesám se dají přiřazovat i jiné příkazy než jen pro mluvení a nejspíše jedněmi z těch nejpoužívanějších sou právě nakupovací skripta. V praxi to tedy vypadá tak, že místo nakupování pomocí menu ve hře stačí stisknou jedinou klávesu a nakoupí se vám vše, co jste si nadefinovali. Postup je velice jednoduchý:

Bind "klávesa" "nakupovací skript"

Vytváření nakupovacích skript je také velice prosté, využíváme při něm aliasů:

Alias "jméno nakupovacího skriptu" "příkazy"

Právě následující příkazy jsou základem, pokud chceme koupit zbraň, musíme znát příkaz pro nákup zbraně. V CS 1.6 je vše poněkud zjednodušeno, v adresáři cstrike můžete otevřít soubor autobuy.txt, ve kterém najdete jednotlivé příkazy pro nákup zbraní. Chceme-li tedy nabindovat například nákup kaláška, postupujeme následovně:

Alias "kup_mi_kalacha" "ak47"
Bind "k" "kup_mi_kalacha"

Vytvořili jsme alias se jménem kup_mi_kalacha, jehož jediným příkazem je nákup zbraně (podle souboru autobuy.txt je kódem pro kalacha ak47 nebo cv47, záleží tedy na nás, co se nám líbí víc). Následně funkci nákupu zbraně přiřadíme některé klávese, já zvolil své oblíbené k (protože klávesa 69 není :P). Pusťte hru, dejte si jako tým T (za Ctčka si kaláška nekoupíte :o) ) a když na něj máte, samotný stisk klávesy k vám ho koupí.

To je ale jen začátek, dá se toho udělat daleko více. Například, na co nám bude kalach bez munice? Proto si náš bindík upravíme ještě tak, aby nám nakupoval navíc dva zásobníky, aby bylo čím střílet. Postup je jen o něco málo složitější:

Alias "kup_mi_kalacha" "ak47; buyammo1; buyammo1"

Z autobuy.txt vyčteme, že buyammo1 je příkaz pro nákup primární munice. Náš alias kup_mi_kalacha jsme tedy obohatili i o nákup nábojů (pokud máme penízky) :o) Všiměte si prosím, že jednotlivé příkazy v aliasu se oddělují středníkem!!! (ta sranda pod ESC). Ale to ještě není všechno… Proč bychom ještě týmu nemohli napsat, jakou hračku jsme právě koupili? Jde o to, že když například kupujete AWM, zkušený hráč si toho všimne a nemrskne vám do výhledu smoke atd… ;o)

Opět jen upravíme stávající alias a přidáme příkaz navíc:

Alias "kup_mi_kalacha" "ak47; buyammo1; buyammo1; say_team koupil sem kalacha"

Výsledkem je nákup kaláška, nábojů a vyhození hlášky týmu. Jen nezapomeňte na přiřazení aliasu nějaké klávese, takže pro jistotu znovu, jak to bude vypadat v userconfigu:

Alias "kup_mi_kalacha" "ak47; buyammo1; buyammo1; say_team koupil sem kalacha"
Bind "k" "kup_mi_kalacha"

Takto se dá hrát si až do zblbnutí, k vytváření svých nakupovacích skriptů postupujte analogicky, jen kód zbraně (popř granátu atd.) si najděte v autobuy.txt (nemá smysl to sem všechno psát). Jen ješte jednu důležitou věc: pokud modifikujete userconfig, musíte VŽDY spustit CELÉ CS znovu, jinak se změny neprojeví!

Waity

Waity jsou sice malá, ale podstatná drobnůstka… Pokud kombíte hafa příkazů dohromady, občas se může stát, že engine hry to trošku zahltí informacemi a některé skripty by nemusely pracovat tak, jak mají, proto se využívají waity jako drobná prodleva mezi jednotlivými akcemi. Příkaz wait je znamená prodlevu báj vočko něco kolem 0,05s. Abychom to nekomplikovali, jednou pro vždy se s problémy vypořádáme následujícím způsobem:

// WAITY
alias w1 "wait"
alias w2 "w1; w1"
alias w4 "w2; w2"
alias w8 "w4; w4"

Nápis za // v konfigu znamená, že hra tento řádek nebere v potaz, //Waity je tam jen pro to, abychom se pak v konfigu vyznali. Aliasu w1 přiřadíme funkci wait, postupujeme dál, až se dostáváme k w8, což vlastně znamená pouze 8 waitů za sebou. W8 budeme používat později.

Zbraně

Hrátky s konfigem ale nejsou jen vůbec o nakupování, přestože nakupování pomocí nakupovacích skriptů je velice užitečné, pohrát si můžeme i se zbraněmi. První hezkou věci je možnost odstranění toho šíleného potvrzování výběru zbraně kliknutím myšky. Staromódní výběr zbraní, který známe už z Half-life, má nevýhodu zejména tu, že v žáru boje, třeba když vystřílíte všechny náboje v pušce, může být problém rychle přehodit na pistolku, kolikrát se stane, že se překliknete a pak už je pozdě… hrůza :o)

Proto si na jednu klávesu nabindujeme instantní přehození na Primární, Sekundární zbraň a pak i více…

Přehození bez potvrzení kliknutím na primární zbraň (pušku/smg…) vytvoříme pomocí jednoduchého aliasu:

alias weapon_primary "weapon_ak47; weapon_m4a1; weapon_mp5navy; weapon_awp; weapon_sg552; weapon_aug; weapon_scout; weapon_sg550; weapon_g3sg1; eapon_mac10; weapon_tmp; weapon_ump45; weapon_p90; weapon_m3; weapon_xm1014; weapon_m249; weapon_famas; weapon_galil"

Alias je sice delší, ale ve své podstatě jednoduchý, vytváříme příkaz weapon_primary, který funguje tak, že vám do ruky ihned hodí zbrań ze seznamu (jsou v něm všechny primární zbraně). Například weapon_ak47 je příkaz přímo definovaný hrou a funguje tak, že vám do ruky hodí ihned kaláška, jenže nás zajímá jen primární zbraň a proto ty zbraně musíme takhle pěkně vyjmenovat. A obdobně to uděláme i se sekundárními zbraněmi, tedy pistolkami:

alias weapon_secondary " weapon_glock18; weapon_usp; weapon_p228; weapon_deagle; weapon_fiveseven; weapon_elite"

Následně už jen stačí přiřadit tyto příkazy na některou z kláves, například:

Bind "1" "weapon_knife" (nožík, jeho rychlé vytažení také přijde vhod)
Bind "2" "weapon_secondary"
Bind "3" "weapon_primary"

Takže výsledkem je, že na 1 (pozor, na té nahoře nad písmenky) máme nastavené rychlé tasení nože, na 2 pistolky a na 3 pušky. Takže kolečko na myši už stačí používat jen na granáty a bombu, ale i toho se dá zbavit ;o)

weapon_hegrenade -slouží k rychlému přehození na HE granát
weapon_flashbang -slouží k rychlému přehození na flešbeng
weapon_smokegrenade -slouží k rychlému přehození na dýmovnici
weapon_c4 -slouží k rychlému přehození na bombu

proto si můžeme klidně posloužit a pokračovat v bindování:

Bind "4" "weapon_hegrenade"
Bind "5" "weapon_flashbang"
Bind "6" "weapon_smokegrenade"
Bind "7" "weapon_c4"

Na číslech od jedné do sedmi teď máme nastavení zbraní tak, abychom je nudně nemuseli potvrzovat. Je to rychlejší a pohodlnější.

Bindy při stisknutí klávesy

Jistě jste si všimnuli, že funkce přiřazené některým klávesám jsou podmíněné pouze držením těchto kláves. Jako příklad dám skrčení. To funguje tak, že jste skrčeni, dokud držíte dejme tomu ctrl. No a my si klidně něco podobného můžeme vytvořit sami. Postupujeme tak, že když vytváříme alias pro danou proceduru, před název umístíme znak "+", který hovoří o tom, že daná funkce ze bude vykonávat jen po dobu stisknutí klávesy, na které je alias nabindován. Typický příkladem je pohyb směrem v před. Pokud otevřete soubor config.cfg, zjistíte že na W (klávesa pro pohyb v před, třeba to máte jinak) je nabindován příkaz "+ forward" , to znamená, že dokud držíte W, bežíte v před. Můžete si vyzkoušet, že pokud by jste ono + odstranili, výsledným efektem bude to, že se sice rozeběhnete, ale když W pustíte, stejně vám to beží dál :o).

Stejně tak můžete i vytvořit druhou půlku aliasu, která má ovšem před jménem "-" , takový alias říká, jaká funkce se bude vykonávat po puštění klávesy. Příklad:

Bind w "+forward" (dokud držíte W, bežíte kupředu)

Kdybychom chtěli nastavit třeba baterku tak, že svítí jen při podržení klávesy, ale při puštění se opět vypne, postupujeme následovně:

Bind f "+impulse 100" (dokud držíme f, baterka svítí, bez onoho + by svítila stále, impulse 100 je konzolový příkaz pro svícení baterky).

K praktičtějšímu využití se dostaneme, pokud teď popíšu jeden ze skriptů, který já sám používám ve svém konfigu. Jedná se o funkci klávesy q, na které mám nastaveno, že dokud ji držím, mám v ruce nůž, ale když jí pustím, skočí mi do ruky to, co tam bylo předtím. Vše vypadá v konfigu následovně:

//NUZ
alias +nuz "weapon_knife "
alias -nuz "lastinv"
bind "q" "+nuz"

Alias nuz se skládá se dvou půlek, ta s + říká, co se děje, pokud držím q (na kterém je alias nuz nabindován), ta s - říká, co se stane, pokud q pustím (lastinv znamená, že do ruky skáče poslední předmět, který tam byl). Celý alias ještě můžeme okořenit menší vychytávkou, přidáme do něj příkaz cl_righthand 0/1:

//NUZ
alias +nuz "weapon_knife;cl_righthand "0" "
alias -nuz "lastinv; cl_righthand "1" "
bind "q" "+nuz"

Příkaz cl_righthand 0 zanmená, že se zbraň ukazuje ve vaší levé ruce, cl_righthand 1 v pravé. Tato malá úprava tedy způsobí to, že dokud držíte q, nejenom že máte v ruce nůž, ale máte jej také navíc v levé ruce. Vypadá to pěkně :o)

Takovéto rychlé vytahování nože je celkem důležité hned z několika důvodů: běhat s nožem je rychlejší, tato úprava se dá využít při střelbě s AWM (technika, kdy přebíjíte rychleji) a jiné.

Měnění funkcí kláves (tzv. Toggle)

Jak víme, klávesám můžeme přiřadit různé funkce, ale to samo o sobě mnohdy nestačí. Díky měnění funkcí kláves můžeme měnit přímo to, co jednotlivé klávesy umí. Tedy například, ukázali jsme si, že na klávesu můžeme nastavit rychlé přehození zbraně. Ale můžeme udělat i to, že na jednu klávesu nastavíme měnění mezi dvěma zbraněmi podle toho, kterou máme zrovna v ruce. Příklad:

//PISTOLE-PUSKA
alias pistolka "pistolka1"
alias pistolka1 "weapon_secondary; alias pistolka pistolka2"
alias pistolka2 "weapon_primary; alias pistolka pistolka1"
bind "e" "pistolka"

Na klávese e mám nastaven alias tak, že když ji zmáčknu, vykoná se příkaz pistolka, který se odkazuje na dva příkazy, které se jednodušše obměňují. Tedy, pokud zmáčknu e, do ruky mi skočí sekundární zbraň - pistole a alias pistolka se zmení tak, že při příštím stisku e se neodkazuje na pistolka1 (pistole - sekundární zbraň), nýbrž na pistolka2, která mi do ruky hází primární zbraň - pušku. A tak pořád dokola. Taaaaakže: běžím, při zmáčknutí e přehazuji na pistoli, zmáčknu znovu e a do ruky mi skáče zpět puška.

Všiměte si prosím, jak jsou aliasy pistolka1,2 koncipovány: jako součást příkazu můžeme použít i další alias a díky tomu se nám to může pěkně měnit. Snad je to srozumitelné, dejte tomu trošku času, mozek to sešrotuje, je to logické :o)

Cyklické hlášky:

Prakticky to samé, jako výše zmíněné měnění funkce kláves, jen v bledě modrém, jsou cyklické hlášky. Na začátku jsme si probírali, jak se dá zakomponovat třeba takové oznámení týmu, co kupujete, co nakupovacího skriptu. Ale proč by měla být ta hláška pořád stejná, když se dá jednodušše zařídit, aby se měnila? :o)

Postup je prakticky stejný jako výše, jen zatím pracujeme pouze v rovině aliasů. Takže například hlášky pro nákup kaláška:

alias ak_hlaska  "kalach1"
alias kalach1 "say_team -=AK47=- zabiju je!; alias ak_hlaska kalach2"
alias kalach2 "say_team AK47 je posle do pekla; alias ak_hlaska kalach3"
alias kalach3 "say_team AK47 World Tour 05' :); alias ak_hlaska kalach1"

Co se děje: při každém vykonání procedury ak_hlaska se změní to, kam se ak_hlaska odkazuje, nejdříve je to na kalach1, když to proběhne, tak na kalach2 a pak na kalach3 a vrací se to opět ke kalach1. A pokaždé to zahlásí týmu přesně to, co si tam napíšete :o)

Teď už jen zbývá to zakomponovat do nakupovacího skriptu, použiji ten z toho příkladu nahoře:

Alias "kup_mi_kalacha" "ak47; buyammo1; buyammo1; ak_hlaska"
Bind "k" "kup_mi_kalacha"

Změnou je to, že se nehlásí nic z předem definovaného say_team, ale to, na co zrovna odkazuje příkaz ak_hlaska. Když budete postupovat analogicky, klidně můžete mít pod jednou klávesou 20,50 nebo 100 hlášek při nakupování…Už je jen na vás, jestli vás to baví vymejšlet ;o)

Bomba a Defuzování, vychytávky :o)

To, co jsme si předvedli výše, se dá klidně aplikovat i šířeji, třeba při pokládání nebo defuzování bomby. Tak nejdřív s tou bombou:

Alias bombhlaska "say_team pokladam, krejte me!"
alias bomba "coverme; weapon_c4; w8; bombhlaska"

Tahle sranda umí to, že při stisku klávesy, kde je to nabindováno se provede následující:

Coverme je příkaz definovaný hrou a funguje tak, že do rádia zahlásí vašemu týmu: cover me!, weapon_c4 je příkaz pro rychlé hození bomby do ruky, teď ten wait, protože po tom přehození zbraně dáme radši menší prodlevu, aby nebyly problémy, vyhodí to hlášku týmu, tady konkrétně: pokladam, krejte me!. A všechno pěkně najednou :o) Samozřejmě to můžeme udělat i trošinku složitější:

Alias bombhlaska "say_team pokladam, krejte me!"
alias +bomba "+duck; coverme; weapon_c4; w8; +attack; bombhlaska"
alias -bomba "-duck; -attack"

Změna je evidentní, tomuto aliasu jsme přidaly nový rozměr a to ten, že dokud držíme klávesu, na které je nabindován, k tomu všemu z předchozího příkladu ještě rovnou zaklekneme a začneme bombu pokládat a to vše stiskem jedné klávesy!

A na konec si můžeme ještě pohrát s bombovou hláškou a přidat do ní cyklické hlášení:

//BOMBA
alias bombhlaska "bomba1"
alias bomba1 "say_team pokladam, krejte me!; alias bombhlaska bomba2"
alias bomba2 "say_team kladu vejce, kryjte mi prdel!; alias bombhlaska bomba3"
alias bomba3 "say_team uz nam to tika!; alias bombhlaska bomba1"

alias +bomba "+duck; coverme; weapon_c4; w8; +attack; bombhlaska"
alias -bomba "-duck; -attack"

bind "z" "+bomba" 

Díky tomu se nám budou točit při pokládání tři hlášky celkem, opět si jich můžeme dodělat tolik, kolik se nám zachce. Celý skript je přiřazen klávese z.

Co se týká defuzování, velice obdobným způsobem můžeme udělat, že při defuzování nám to vyhodí hlášku a navíc v rádiu zažádá o cover:

//DEFUZOVANI
alias defushlaska "defuzal1"
alias defuzal1 "say_team defuzuju, krejte me!; alias defushlaska defuzal2"
alias defuzal2 "say_team striham zelenej dratek, cover pls!; alias defushlaska defuzal3"
alias defuzal3 "say_team striham cervenej dratek, cover pls!; alias defushlaska defuzal1"

alias +defus "+use; coverme; defushlaska"
alias -defus "-use"

bind "c" "+defus"

Příkaz use slouží k aktivaci - tedy aktivování bomby, hostidžů (hrozný slovo - česky rukojmích :o) nebo otevírání dveří (třeba těch na Prodigy).

Metabindy

Veškeré příklady, které jsme si dosud výše uvedli jsme vždy přiřazovali jedné klávese. Jenže ani kapacita klávesnice není nekonečná a pokud by jste třeba chtěli mít více nakupovacích skriptů pro více zbraní, spousta kláves je hned zahlcena. Naštěstí, existuje způsob, jak na jedné klávese přiřadit více funkcí. A právě k tomu slouží metabindy. Lidově řečeno, jednodušše zařídíme, že stiskem klávesy dejme tomu "k" vykonáváme zcela jinou funkci než stiskem "k + alt" nebo "k + ctrl". Já toho zejména využívám při přiřazení více nakupovacích skriptů na klávesy.

Začneme jednodušše, vytvoříme dva nakupovací skripty, které chceme přiřadit na jednu klávesu:

alias akbuy "ak47; buyammo1; buyammo1; akhlaska"
alias gabuy "galil; buyammo1; buyammo1; galilhlaska"

První skript nakupuje kalacha, druhý Galil (to je ta levnější puška za T). Nyní oba skripty přiřadíme klávese "k" a to tak, že při stisku "k" se koupí kalach podle skriptu, při stisku "k + alt" se nakoupí Galil podle skriptu. Kvůli tomu musíme nejřív vytvořit dva aliasy:

alias +alt_meta "bind k gabuy"
alias -alt_meta "bind k akbuy"

Aliasy mají následující funkci: dokud držíme klávesu, které je přiřazena funkce pojmenovaná alt_meta (metabind na klávese alt, pojmenovat si to ale můžete jak chcete), klávese k bindujeme (tedy přiřazujeme) nakupovací skript Galilu. Když danou klávesu pustíme (to nám značí ono -), na klávesu "k" se zpět nabinduje nakupování kalacha (bind k akbuy - viz. výše). Nyní jen funkci metabindu přiřadíme klávese (ano, vše jsem vytvořil pro klávesu alt, neboť ji jinak nevyužívám, analogicky ale můžeme postupovat se kteroukoliv jinou klávesou).

bind alt +alt_meta

Tááákže, nyní nám to celé funguje tak, že dokud mačkáme k, nakupuje se podle nadefinovaného skriptu kalášek. Ale ve chvíli, kdy stiskneme alt + k, nakoupí se nám Galil defender, podle druhého nakupovacího skriptu. Pro jistotu ještě celý metabind uvedu celý, aby se předešlo problémům:

alias akbuy "ak47; buyammo1; buyammo1; akhlaska"
alias gabuy "galil; buyammo1; buyammo1; galilhlaska"

bind k akbuy

alias +alt_meta "bind k gabuy"
alias -alt_meta "bind k akbuy"

bind alt +alt_meta

K jednomu metabindu se dá přiřadit velké množství nakupovacích skriptů, dám příklad ze svého vlastního konfigu:

alias +ctrl_toggle "bind k gabuy; bind l fabuy; bind p usbuy; bind j scbuy; bind v vest; bind o broknabuy"
alias -ctrl_toggle "bind k akbuy; bind l m4buy; bind p debuy; bind j awbuy; bind v vvbuy; bind o mp5buy"
alias +ctrl_duck_toggle "+ctrl_toggle; +duck"
alias -ctrl_duck_toggle "-ctrl_toggle; -duck"
bind ctrl +ctrl_duck_toggle

Jak vidíte, nakupuji následujícím způsobem:

k kalach, ctrl + k galil
l m4a1, ctrl + l famas
j awm, ctrl + j scout
p deagle, ctrl + p usp 
o mp5, ctrl + o pumpovačka
v kevlary a helma, ctrl + v kevlary

Jen poznamenám, že celý metabind mám přiřazen klávese ctrl, na které mám zároveň skrčení, je evidentní, že na jedné klávese toho může být opravdu hodně a přitom je vše ve skutečnosti velice jednoduché.

Navíc, metabindy jsou použitelné nejenom k nakupovacím skriptům, ale i k čemukoliv jinému na co si vzpomenete, já je využívám ještě třeba k radiové komunikaci se svým týmem.

Popíšu, jak využívám 4 základní radiové hlášky: "roger that (affirmitive)", "negative", "enemy spotted" a "sector clear".

Nejdríve vytvořím základní aliasy pro aktivaci radiových hlášek:

alias r1 "radio1"
alias r2 "radio2"
alias r3 "radio3"
alias ms1 "menuselect 1" 
alias ms2 "menuselect 2" 
alias ms3 "menuselect 3" 
alias ms4 "menuselect 4" 
alias ms5 "menuselect 5" 
alias ms6 "menuselect 6" 
alias ms7 "menuselect 7" 
alias ms8 "menuselect 8" 
alias ms9 "menuselect 9" 
alias mclr "slot10; wait; wait; slot10"

Příkaz radio 1,2,3 slouží k otevírání rádiových menu, ve kterých jsou umístěny veškeré radiové hlášky. Menuselect 1-9 slouží k volbě položky menu 1-9. Mclr je příkaz, který vytvoří a slouží a zavření všech menu, které se objeví na obrazovce. Nyní aliasy pro čtyři výše zmíněné hlášky:

alias +roger "r3; ms1" 
alias -roger "mclr"
alias +spotted "r3; ms2" 
alias -spotted "mclr" 
alias +sector "r3; ms4" 
alias -sector "mclr" 
alias +neg "r3; ms8" 
alias -neg "mclr"

Roger pro "roger that/affirmitive", spotted pro "enemy spotted", sector pro "sector clear", neg pro "negative".

Aliasy jsou takto vytvořené proto, že je budeme využívat v metabindu s kombinací na jiných klávesách.

bind w +forward
bind s +back
alias +alt_toggle "bind e +roger; bind q +neg; bind w +spotted; bind s +sector "
alias -alt_toggle "bind e pistolka; bind q +nuz; bind w +forward; bind s +back " 
bind alt +alt_toggle

Jak vidíte, klávesou nakteré je aktivace těchto komunikačních metabindů je alt, klávesami, na kterých jsou jednotlivé rádiové hlášky jsou q,w,e,s. jak vidíte, na těchto klávesách mám normálně nastaveny jiné funkce (na q výše zmíněné běhání s nožem, w pohyb vpřed, s pohyb vzad, e přehazování pistole-puška-pistole, vše viz. výše).

Metabind tedy funguje tak, že stisk klávesy alt s další z těchto kláves rezultuje v zahlášení radiové hlášky, aniž by funkce těchto kláves byla ovlivněna. Samozřejmě, je to již poněkud složitější, ale důvod je jednoduchý: tyto klávesy jsou prostě po ruce, není problém ve zlomku vteřiny zahlásit svému týmu důležitou informaci a nemusím se kvůli tomu zbytečně soustředit na něco jiného (takže třeba nedostanu tak snadno HS).

Vůbec nechci tvrdit, že takovéto úpravy jsou ideální, vše je o zvyku, ale podle tohoto návodu není problémem si vše upravit a nastavit tak, jak bude vyhovovat každému z vás.

Samozřejmě není důvod pro to, abych zde popisoval každou jednotlivou úpravu svého konfigu, stejně tak jako kažkou zajímavou úpravu, o které se dá dočíst na internetu. Snažil jsem se popsat ty nejzákladnější techniky při upravování konfigu tak, aby to bylo snadno pochopitelné a navedlo vás to tak, aby sjte byli schopni si ten svůj konfig upravit podle obrazu svého.

Některé nepovolené úpravy:

Jestli se někdo těšil, že popíšu něco ze zakázaných úprav konfigu, asi jej zklamu. Pouze bych chtěl varovat, že ne všechno, co se dá s konfigem udělat, je povoleno. A co není povoleno, je považováno za cheat a tedy za něco moc moc ošklivého, proto jen popíšu, na co by jste si měli dávat pozor:

1. burst-fire skripty

Je celkem snadné upravit si konfig tak, aby vám například glock střílel místo tří ran čtyři, aby jste kalachem mohli střílet dávkami atd. atd.

Všechny burst-fire skripty jsou považovány za nepovolené a tedy na banána, pro jakákoliv anti-cheat není problém burst-fire skript v konfigu odhalit a proto si na ně dávejte pozor.

2. bunny-hop skript

Bunnyhop je jistá technika, kterou když se ručně naučíte, dokáže využívat chyby hry. Samotné využívání/zneužívání chyb hry je sice zakázané, ale pokud to uděláte "růčo", nikdo vás za to neukamenuje. Na druhou stranu, pokud si podobnou věc zneužívající chyb hry nabindujete, bude průser. A proto bacha na to :o)

3. pohybové skripty

K dalším zneužitelným chybám hry patří třeba pohyb. Určitě znáte fintu, kdy se pohybujete jedním směrem, zmáčknete klávesu do protipohybu, hra si myslí, že stojíte na místě a střílíte doprostřed zaměřováčku… Chyba hry, za kterou vás nikdo nezabanánuje, pokud nemáte v konfigu udělané jisté úpravy, které to celé dělají o něco jednodušší… fakt bacha, pokud si nejste jisti, nejlépe napsat zkušenému adminovi (třeba Eternal, ICQ 56-071-655), ten poradí.

4. Regulérní cheaty

Kdo cheatuje, je podle mě dement. Takže se o tom snad ani nemá cenu bavit :o)

5. Raty více jak 10000

O nastavení ratů si někde něco přečtěte, pokud nevíte o co jde. Pokud máte v konfigu ratingové nastavení na LAN a hrajete po Internetu (i když na to máte připojení - viz. kolejní sítě, takovej ady hraje v noci s pingama pod 10 u nás na Poolech), berte to tak, že vaše nastavení může zahltit servr a lajnu tak, že někteří třeba se základním nastavením 3500 kůli tomu budou biti. Sice vám nikdo nic neudělá, ale já bych spíše poprosil: buďte soudní a ohleduplní k ostatním s třeba mnohem pomalejším připojením, rate 10000 na free funny serveru bohatě stačí.

Některé užitečné příkazy:

Do konzole i konfigu se dá něco málo přihodit, aby vám vaše nastavení lépe vyhovovalo, zejména při hraní po internetu.

Co se týče ratů, nastavení si musíte vyzkoušet sami, pravdou ale je, že vyladěné nastavení vám pomůže odstranit problémy s lagováním. Příkazy jsou:

rate (3500 základ, 10000 ADSL, 20000 LAN - báj wočko)
cl_updaterate 
cl_cmdrate 
cl_download_ingame 0

updaterate a cmd rate si musíte nastavit podle připojení, hodnoty vám nepovím, hledejte na Inetu, cl_download_ingame 0 zabrání tomu, aby jste stahovali věci, které nepotřebujete ke hraní, například cizí loga :P

room_type "0" - Moc užitečný příkaz, odstraní tu hnusnou ozvěnu na cs_siege :o)

hud_fastswitch "0" - umožní rychlé měnění zbraní bez potvrzení výstřelem

cl_nopred "1" - zapíná predikci pohybů soupeře na straně klienta, užitečné proti lagerům

adjust_crosshair - Mění barvu zaměřovacího křížku

Samozřejmě příkazů jsou taktéž mraky, kdekoliv na Inetu si je můžete vyhledat a využít podle gusta. Kterýkoliv příkaz můžete využít k tvorbě bindů, aliasů a skriptů.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

trojklik

(k@ja, 29. 11. 2009 17:08)

potřeboval bych poradit jak mám tlačítku přiřadit trojklik, aby zbran vystřelila 3 kulky za sebou ale stisknutím jen jednoho tlačítka:) vím že jsi psal že je to zakázané ,ale chci to jen vyskoušet, tak kdybys mohl poradit jak na ten bind díky

job

(Roman, 15. 11. 2009 11:51)

Zdravím nevím jestli tohle si celý napsal sám nebo opsal jinde v případě že si to dělal ty tak pracuju na
tom aby bylo defuzovaní a pokládání bomby skoro autonomní moje ICQ je 363277625 takže pokud si autorem tak písni potřebal bych něco vyřešit.

bind

(honza, 29. 6. 2009 23:51)

ahoj hele potreboval bych napsat bind na rychly meneni zbrani tak kdyz zbacu ke zmene zbrane (q)tak aby mi to nedelalo ty paradicky jako toceni zbrani nabijeni aj... pomoz mi pls posli mi to na e-mail kojkot.13@seznam.cz dik moc

pomoc

(Meggle, 11. 9. 2008 21:01)

Mám dotaz.Nefunguje mi porad jeden metabind , kterej jsem si zkusil udelat. Ma to fungovat tak , ze kdyz budu drzet ALT a zmacknu K tak to napise treba Ahoj a dyz zmacknu jen K tak ze to napise terba Zdar... vubec nevim jak bych to mel udelat...
A jeste bych chtel nejakej ten bind na zmenu jmena s mezerou... zkousel jsem to pres alias ale nejde ... treba alias colonel "name Plukovnik Colonel"
a pak bind "F10" "colonel"
ale nic se nestane :( pls pomoz mi , kdyztak na mail ntlo.meggle@seznam.cz
Predem moc diky